Tin BĐS - Khuyến mãi

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2013 (PHẦN 3)

9/29/2017 1:30:43 AM

Năm 2013, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều đổi mới từ việc phân chia ra hai quận mới ở Từ Liêm cho tới việc hàng loạt dự án hạ tầng được phê duyệt và triển khai.

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2013 (PHẦN 2)

9/29/2017 1:29:34 AM

Năm 2013, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhiều đổi mới và những vấn đề có ảnh hưởng như việc đề xuất đánh thuế vừa được ủng hộ nhưng cũng có phản đối nhiều cho tới những tranh chấp

Xem chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2013 (PHẦN 1)

9/29/2017 1:28:48 AM

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013 với những vấn đề lớn có ảnh hưởng trực tiếp vào thị trường, những nhà đầu tư, vào doanh nghiệp,… và cũng là năm đầy khó khăn, sóng gió

Xem chi tiết