Mặt Bằng Thiết Kế Dự Án Thanh Long Bay

1. Mặt bằng tầng tháp Sky Garden

 

 

2. Mặt bằng tổng thể Block Sky Garden

 

 

3. Thiết kế căn hộ Sky Garden